Historie

Nedre Foss Gård er en viktig del av Oslos og Grünerløkkas historie og nevnes så tidlig som i 1220, da det var en kvern tilhørende Hovedøya Kloster. Området som tilhørte Nedre Foss Gård strakte seg den gang fra Akerselva til dagens Toftesgate.

Nedre Foss har hatt stor betydning, ikke bare som den første «bomringen» hvor det ble innkrevd avgift for passering helt frem til 1625, men også som «Kongens Mølle». Mølla hadde privilegium på å male alt korn dyrket innenfor 1/4 mils avstand fra Christiania. I 1723 besto Nedre Foss Mølle av to møller og åtte kverner, noe som regnes som ganske så stort på denne tiden!

Gården har hatt mange eiere gjennom tidene, blant annet Friedrich Grüner og hans familie, som har gitt navn til Grünerløkka. På slutten av 1700-tallet anla Grüner-familien en storslått hage i renessansestil i hellingen øst for hovedbygningen, og det er dette som er parken Grünerhagen i dag.

I 1801 var jordbruket ved gården stort sett opphørt. Det var mange planer om oppmudring av elva i årene rundt 1840-50 som dessverre ikke førte noe sted. Deretter stykket Grüner ut 53 tomter på 30 mål syd for gården og den lille trehusbebyggelsen vest for Markveien, som ble kalt «New York», vokste frem.

Flere og flere leiegårder oppover Grünerløkka la etter hvert beslag på det meste av gårdens areal. I 1927 kjøpte Bjølsen Valsemølle Nedre Foss og drev møllehuset til det ble revet i 1986. De kjente siloene, som idag rommer 226 studentboliger fordelt på 16 etasjer, ble brukt frem til år 2000.

Hovedbygningen til Nedre Foss gård er opprinnelig fra 1802 og er Grünerløkkas eldste bygning.  Det er med sann glede at vi når har fått muligheten til å restaurere og pusse opp disse ærverdige lokalene og bringe «gården» tilbake til folket.

Nedre Foss Gård i dag

Nedre Foss Gård er i dag en restaurant med mange forskjellige muligheter. Vi har flere Chambre Separee, i tillegg til vinbar, cocktailbar og bryggeribar. Her finnes alle muligheter til å skreddersy ditt selskap.

Maten som serveres er basert på råvarer i sesong med et kontinentalt tilsnitt. Vi prøver så langt det går å ha en bærekraftig produksjon, og bruker hele dyr og lokale små produsenter og leverandører.